Ordine naturală (Natural order)

Ordinea naturală (Natural order) reprezintă sursa de moralitate din care derivă autoritatea legii naturale. În ordine naturală includem instituțiile care asigură relațiile normale și funcționale între oameni, în absența legilor civile sau penale. Ordinea naturală cuprinde întregul univers fizic care funcționează natural, de la sine, fără ajutorul unor legi umane.