Paradoxul Leontief

Paradoxul Leontief (The Leontief Paradox) se bazează pe o observație în comerțul internațional care contestă modelul Heckscher-Ohlin. Conform acestui model, țările cu capital abundent ar trebui să exporte în special  produse intensive în capital și să importe bunuri intensive în muncă. Economistul Wassily Leontief a remarcat că acest lucru nu este valabil pentru SUA în anii 1950. Astfel, conform datelor statistice, SUA exportau mai multe produse intensive în muncă și importau unele intensive în capital.

paradoxul Leontief
Usa icons created by Freepik – Flaticon

Acest paradox este util pentru a sublinia complexitatea relațiilor care se formează în comerțul internațional. Se constată că nu există un model care să poată prezice cu acuratețe modul în care se vor forma aceste relații.