Paritate socială

Prin paritate socială (Social Parity) înțelegem situația de echilibru din cadrul unei societăți în care fiecare individ are drepturi egale și acces nediscriminatoriu la resurse. Astfel, niciun individ nu va fi discriminat pe bază de vârstă, gen, naționalitate, preferințe sexuale,  dizabilități, statut socio-economic etc. Pentru a ajunge la acest echilibru este necesară adresarea continuă a barierelor sociale, prejudecăților, legilor discriminatorii, pornirilor rasiste, xenofobe etc. Paritatea socială presupune atingerea unei stări în care accesul la educație, sănătate, piața muncii etc. este posibil în aceleași condiții pentru toți cetățenii.

Paritate socială
Fair icons created by Freepik – Flaticon

Paritatea socială este greu de obținut și aceasta trebuie protejată în mod activ. Orice lege creează un avantaj pentru o categorie de indivizi afectează și echilibrul din acea societate.

Acest termen este înrudit cu cel de justiție socială.