Perioadă de grație (Grace period)

Perioada de grație (Grace period) se referă la timpul suplimentar, ulterior unei scadenței, în care un client sau un debitor are timp să efectueze o plată fără riscul de a fi penalizat. Perioadele de grație sunt prevăzute în cadrul contractelor dintre părți.