Piața de desfacere disponibilă

Piața de desfacere disponibilă (Serviceable available market – SAM) privește secțiunea din TAM pe care o firmă o poate deservi. Aceasta  cuprinde segmentul de piață care poate fi accesat (obținută) și cel care nu poate fi. Piața de desfacere disponibilă exprimă volumul maxim al veniturilor pe care o firmă îl poate obține prin desfacerea produselor sale. Limitările geografice și concurența vor împiedica o firmă să acopere întreaga piață de desfacere disponibilă. De exemplu, aceasta nu va putea livra în toate zonele și concurenții vor specula această inabilitate.

TAM SAM SOM
Sursa: Inițiativa Privată

Nicio firmă, chiar și dacă e monopol, nu va reuși să convingă toți agenții cererii să achiziționeze produsele sale. O parte a cererii va achiziționa de la concurenți sau va refuza să cumpere produsele de pe piață și va utiliza surse alternative. De exemplu, mulți ar putea opta pentru produse substituibile sau ar putea să cumpere de pe piața externă sau cea neagră.

Practic, această piață se referă la un volum de vânzări ipotetic și maximal, pe care firma l-ar putea atinge dacă ar vinde tuturor clienților. Volumul este unul ipotetic și ar presupune eliminarea întregii concurențe. De asemenea, firma ar trebui să blocheze și sursele alternative de aprovizionare, precum cele din afara țării. Acest lucru nu este însă posibil. Chiar și când România era o economie închisă, pe piața neagră se găseau produse din exterior.