Piața monetară

Piața monetară (Monetary market) este partea pieței financiare pe care sunt tranzacționate active cu maturitatea într-un termen scurt de timp. De exemplu, se tranzacționează active precum certificatele de depozit, titluri de valoare aproape de maturitate, cambii, certificate de trezorerie etc. Tranzacțiile pe această piață se fac de obicei „over the counter” sau angro. Datorită scadențelor pe termen scurt riscurile asumate pe această piață sunt mai mici și, deci, ratele de rentabilitate sunt mai scăzute. Activele tranzacționate pe această piață au un grad ridicat de lichiditate. Agenții economici care acționează pe această piață sunt instituții financiare private, bănci centrale, corporații, guverne etc.  Această piață este reglementată și supervizată pentru  asigurarea stabilității. Pentru împrumuturile efectuate pe această piață se utiliza LIBOR ca dobândă de referință. Aceasta a fost înlocuită cu SOFR (Secured Overninght Financing Rate).

Piața monetară
Global market icons created by Freepik – Flaticon