Piața monetară (Monetary market)

Piața monetară (Monetary market) este partea pieței financiare pe care sunt tranzacționate active cu maturitatea într-un termen scurt de timp. De exemplu, se tranzacționează active precum certificatele de depozit, titluri de valoare aproape de maturitate, cambii, certificate de trezorerie etc. Tranzacțiile pe această piață se fac de obicei „over the counter” sau angro. Datorită scadențelor pe termen scurt riscurile asumate pe această piață sunt mai mici și, deci, ratele de rentabilitate sunt mai scăzute.