Plus-valoare (Added-value)

Prin Plus-valoare (Added-value) înțelegem diferența dintre prețul de vânzare al unui bun și costul său de producție. În principiu, plus-valoarea este egală cu profitul brut al companiei. Costul de producție înțelegem toate intrările folosite în procesul de realizare, de la materiile prime la forța de muncă.