Politică fiscală (Fiscal policy)

Politica fiscală (Fiscal policy) este strategia prin care un guvern încearcă să-și ajusteze nivelul cheltuielilor publice și al creditelor atrase, precum și pe cel al ratelor de impozitare în încercarea de a stimula evoluția economiei. Pentru ca o politică fiscală să fie de succes, guvernul trebuie să colaboreze cu banca centrală. Este de preferat ca aceasta să fie însoțită de o politică monetară complementară. Prin coordonare se pot minimiza riscurile inflaționiste ale celor două tipuri de politici.