Preț umbră (Shadow price)

Prețul umbră (Shadow price) este un instrument utilizat pentru a evalua produse și servicii pentru care nu există suficiente informații de pe piață. Acest preț este valoarea monetară atribuită unui produs pentru a facilita calculul economic și analizele de tip cost-beneficiu. Un preț umbră este subiectiv și calculat pe baza unor ipoteze care de multe ori se dovedesc imprecise. El este estimat pe baza principiul disponibilității de a plăti. Cu ate cuvinte, pe efortul financiar pe care sunt dispuși consumatorii potențiali să-l facă pentru a obține un produs  suplimentar.