Producție necomercială

Prin producție necomercială (Noncommercial production) înțelegem procesul prin care se combină intrări materiale și imateriale pentru a obține bunuri al căror scop nu este vânzarea și obținerea de profit. Producția necomercială poate să fi publică sau privată. De exemplu, foarte multe bunuri publice sunt oferite gratuit comunității și nu au destinație comercială. Similar, serviciile publice oferite de organizațiile non-guvernamentale nu sunt comerciale. Pentru aprofundarea conceptului, vezi și producție comercială.

producție necomercială
Open source icons created by Smashicons – Flaticon

Un alt exemplu de producție necomercială este cel al produselor software open source. Aceste programe sunt realizate pe bază de voluntariat și sunt lăsate în spațiul public. Ele pot fi utilizate în mod gratuit de către cei care doresc acest lucru.

Practic, prin acest concept ne referim la toate produsele și serviciile care nu sunt realizate pentru a fi puse în vânzare.