Producție necomercială (Noncommercial production)

Prin producție necomercială (Noncommercial production) înțelegem procesul prin care se combină intrări materiale și imateriale pentru a obține bunuri al căror scop nu este vânzarea și obținerea de profit. Producția necomercială poate să fi publică sau privată. De exemplu, foarte multe bunuri publice sunt oferite gratuit comunității și nu au destinație comercială. Similar, serviciile publice oferite de organizațiile non-guvernamentale nu sunt comerciale.