Putere de piață (Market power)

Puterea de piață (Market power) se referă la capacitatea unei firme de a influența formarea prețurilor. Această putere de piață este ridicată pe piețele imperfecte și extrem de scăzută pe cele concurențiale. Compania va manipula prețul prin controlul ofertei sau cererii. De exemplu, pe o piață cu monopol sau oligopol, o firmă va controla cu ușurință oferta. Similar, pe o piață de monopson sau oligopson, o compania va avea un control excesiv asuprea cererii.