Rabat la cantitate (Quantity discount)

Prin rabat la cantitate (Quantity discount) înțelegem o reducere de preț oferită de un vânzător pentru achiziția unei cantități minime dintr-un produs. Acest tip de discount este utilizat pentru a determina clienții să achiziționeze cantități mari.

O strategie de rabat la cantitate nu se pretează la orice fel de produs.  Pentru produsele care nu sunt perisabile vânzarea de canitități mai mari este relativ facilă. În schimb, pentru cele perisabile recepționarea unităților suplimentare ar trebui decalată în timp.

De asemenea, în cazul serviciilor această reducere poate fi acordată prin realizarea de abonamente care permit utilizarea mai multot unități.