Rata profitului (Profit rate)

Rata profitului (Profit rate) este un indicator prin care se măsoară mărimea relativă a profitului. Modul de calcul este unul simplu și se face prin raportarea masei profitului la o variabilă de referință, precum costul total sau cifra de afaceri. Pentru calculul ratei profitului în funcție de cifra de afaceri poate utiliza următoarea formulă:

Rata profitului în funcție de cifra de afaceri

unde,

  • R Pr/CA – Rata profitului în funcție de cifra de afaceri;
  • Pr – profit;
  • CA – cifră de afaceri.

Pentru calcularea ratei profitului în funcție de costul total se poate folosi următoarea formulă:

Rata profitului în funcție de costul total

unde,

  • R Pr/CT – Rata profitului în funcție de costul total;
  • Pr – profit;
  • CT – cost total.