Rata profitului

Rata profitului (Profit rate) este un indicator prin care se măsoară mărimea relativă a profitului. Modul de calcul este unul simplu și se face prin raportarea masei profitului la o variabilă de referință, precum costul total sau cifra de afaceri. Pentru calculul ratei profitului în funcție de cifra de afaceri poate utiliza următoarea formulă:

Rata profitului în funcție de cifra de afaceri

unde,

  • R Pr/CA – Rată profit în funcție de cifra de afaceri;
  • Pr – profit;
  • CA – cifră de afaceri.

Pentru a calcula rata profitului în funcție de costul total se poate folosi următoarea formulă:

Rata profitului în funcție de costul total

unde,

  • R Pr/CT – Rată profit în funcție de costul total;
  • Pr – profit;
  • CT – cost total.

Să luăm ca exemplu o firmă care are un profit de 200.000 unități monetare, un cost total de 800.000 u.m. și o cifră de afaceri de 1.000.000 u.m. Cele două rate se vor calcula în felul următor.

R Pr/CA = 200.000/1.000.000 * 100 = 20%

Interpretarea este că profitul este egal cu 20% din totalitatea vânzărilor firmei. Adică, din fiecare leu intrat în conturile firmei, 20 de bani sunt profit.

R Pr/CT = 200.000/800.000 * 100 = 25%

Interpretarea pentru această rată este că fiecare patru unități monetare cheltuite de către firmă generează o unitate monetară drept profit.