Reciclare primară (Primary recycling)

Prin reciclare primară (Primary recycling) înțelegem folosirea deșeurilor cu valoare economică pentru dezvoltarea de produse cu o calitate similară. Acest tip de reciclare presupune reutilizarea produselor care încă sunt funcționale și mai pot fi exploatate economic. De exemplu, obiecte de mobilier sau echipamente electronice pot fi utilizate în continuare de către alți indivizi.