Redistribuire

Prin redistribuire (Redistribution) înțelegem transferul de venituri și avere de la unii membri ai societății la alții. Transferul are loc printr-o serie de mecanisme precum taxare, donații, servicii publice, politici monetare, confiscări etc.

redistribuire
Global distribution icons created by Good Ware – Flaticon

(2) Într-un sens mai larg, redistribuirea se referă la intervențiile autorităților publice în modul de alocare al resurselor. În acest caz, conceptul se referă la transferurile făcute către unii agenți economici, în urma colectării. De exemplu, statul poate acorda ajutoare financiare unor categorii sociale defavorizate. În zona persoanelor juridice, statul poate oferi subvenții și alte forme de suport. Prin aceste intervenții se modifică distribuirea inițială a resurselor. Aceste redistribuiri sunt cunoscute sub numele de venituri de transfer.