Reescont

Reescontul (Rediscount) reprezintă operațiunea prin care o bancă națională răscumpără de la o bancă comercială cambii scontate anterior. Acestea sunt răscumpărate de la aceeași bancă la care au fost scontate în momentul inițial. Băncile comerciale trimit către banca centrală titlurile de valoare deținute și, în schimbul unei taxe de reescont, încasează lichidități.

reescont
Banking system icons created by Muhammad Ali – Flaticon

Prin această operațiune, banca centrală, în calitate de creditor de ultimă instanță, injectează monedă pe piață. O acțiune de acest gen este motivată, de obicei, de dorința de a stimula activitatea din economie.

Această operațiune este inversă celei de scontare, în care Banca Centrală vinde către instituțiile financiare titluri de valoare.

Vezi și piața repo.