Reescont (Rediscount)

Reescontul (Rediscount) reprezintă operațiunea prin care o bancă națională răscumpără de la o bancă comercială cambii scontate anterior. Acestea sunt răscumpărate de la aceeași bancă la care au fost scontate în momentul inițial. Băncile comerciale trimit către banca centrală titlurile de valoare deținute și, în schimbul unei taxe de reescont, încasează lichidități.