Reziliență instantanee

Prin reziliență instantanee (Instantaneous resilience) se referă la abilitatea unei economii de a limita magnitudinea pierderilor imediate de producție, în condițiile pierderii unei părți a activelor ca urmare a unui șoc. Practic, aceasta se referă la limitarea imediată a efectelor unui șoc. De exemplu, în cazul unei deversări de petrol, reziliența ar presupune intervenția imediată pentru a stopa un dezastru de mediu. Ar putea fi trimise echipamente speciale care să limiteze întinderea petei, să golească rezervoarele petrolierului avariat etc. Acest tip de reziliență nu presupune capacitatea de a readuce instantaneu economia la status quo-ul inițial. Ea poate totuși să reducă semnificativ efectele negative potențiale.

reziliență instantanee
Leak icons created by Umeicon – Flaticon