Saturația pieței (Market saturation)

Saturația pieței (Market saturation) apare când volumul dintr-un bun, care poate fi comercializat pe o piață, și-a atins potențialul maxim. O piață saturată este una matură, în care cotele de piață ale agenților economici ofertanți pot fi îmbunătățite doar în detrimentul concurenților. O companie care vrea să-și îmbunătățească cota pe o piață saturată trebuie să-și îmbunătățească oferta. Ea poate realiza acest lucru prin reduceri de prețuri, prin servicii complementare mai bune, prin îmbunătățirea tehnologică a produselor etc.