Scrisoare de credit

O scrisoare de credit (Letter of credit) este un instrument financiar utilizat ca garanție într-o relație de  vânzare cumpărare. Acest document este emis de o bancă în numele unui cumpărător și prin el  i se garantează vânzătorului că va fi plătit pentru produsele livrate. Desigur, plata se va realiza doar dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate în scrisoare. Acest tip de document este utilizat frecvent în comerțul internațional, în special atunci când între participanții la schimb nu există relații anterioare. Aceștia operează în jurisdicții diferite și își asumă riscuri ridicate când inițiază relații comerciale.  Scrisoarea de credit garantează că plata și expedierea vor fi realizate.

scrisoare de credit
Letter icons created by Vectors Tank – Flaticon