Sindicat (Syndicate)

Sindicatul (Syndicate) reprezintă o organizație legală, formată dintr-o parte sau totalitatea salariaților dintr-o întreprindere. Scopul unui sindicat constă în apărarea intereselor economice, sociale și profesionale ale membrilor sări. De obicei, sindicatul reprezintă salariații în raport cu patronatul.

(2) Sindicatul poate fi și un grup de oameni format a realiza o investiție comună și a împărți costurile acesteia.