Solvabilitate (Solvency)

Solvabilitatea (Solvency) se referă la capacitatea unui firme de a-și achita datoriile și obligațiile pe termen lung. Similar ratei solvabilității, indicatorul evaluează dacă firma are capacitatea administrării corespunzătoare a operațiunilor, într-un orizont de timp preconizat. Solvabilitatea unei firme poate fi verificată în bilanț sau în balanța analitică prin scăderea pasivelor totale din activele totale.