Șomaj pe termen lung (Long-term unemployment)

Prin șomaj pe termen lung (Long-term unemployment) înțelegem persoanele care sunt apte de muncă, nu lucrează și își caută un loc de muncă, în mod activ, de cel puțin un an de zile. Aceste persoane apte de muncă nu își găsesc de muncă la nivelurile salariale ale pieței. Problema apare în perioadele de criză economică sau în regiunile monoindustriale. Restrângerea de activitatea în aceste zone duce la apariția unor șomeri greu angajabili.