Stabilitate economică

Stabilitate economică (Economic stability) este un termen utilizat în limbajul de specialitate atunci când sistemul financiar al unei națiuni este stabil. De asemenea, în cadrul său se înregistrează doar modificări predictibile în nivelul producției și rata inflației este relativ scăzută. Stabilitatea economică este un deziderat pentru autoritățile centrale din țările dezvoltate, pentru că facilitează adoptarea de politici realiste. Acest lucru este posibil datorită statisticilor mai apropiate de realitate și a condițiilor de piață predictibile. Într-un mediu cu stabilitate macroeconomică se pot dezvolta politici bugetare, fiscale și monetare cu rezultate predictibile.

stabilitate economică
Risk icons created by photo3idea_studio – Flaticon

De exemplu, în timpul crizelor financiare, statele vor depune eforturi pentru a se întoarce la un mediu stabil și predictibil.