Suveranitatea clientului (Consumer sovereignty)

Suveranitatea clientului (Consumer sovereignty) se referă la ideea că, într-un schimb comercial, individul care face achiziția are ultimul cuvânt. Oricât de mult ar investi un producător în dezvoltarea de bunuri economice, indiferent de preț și de funcționalități, clientul este cel care decide dacă va face achiziții. Dezvoltarea de produse și servicii care nu satisfac nevoi reale ale clienților nu are sens din punct de vedere economic. Conceptul de suveranitate a clientului este strâns legat de cel de validare a pieței.