Tactici defensive (Defensive tactics)

Prin tactici defensive (Defensive tactics) înțelegem strategiile de marketing de protejare și conservare a bazei de clienți ai unei firme.  Aceste tactici se referă la strategiile utilizate pentru creșterea retenției clienților valoroși și împiedicarea migrării lor spre firmele concurente. În cadrul strategiei, firmele depun eforturi constante pentru a-și păstra clienții și a forma cu aceștia relații pe termen lung.