Taxare culturală (Cultural taxation)

Taxare culturală (Cultural taxation) este un concept propus de psihologul Amado Padilla pentru a descrie efortul suplimentar pe care trebuie să-l depună cei care fac parte din diverse grupuri minoritare pentru a-și îndeplini obligațiile în cadrul  unor universități. Conform lui Amado Padilla, în marile universități minoritarilor li se cere să facă parte din grupuri culturale, comitete de reprezentare etnică ș.a. fără a fi plătiți direct pentru aceste eforturi. Existența acestor structuri ajută universitățile să-și îmbunătățească imaginea. Practic, pentru ca reprezentanții grupurilor minoritare să devină parte a universității trebuie să suporte acest cost adițional, care poate fi considerat o taxă pe elementele lor culturale.