Teoria așteptării (Expectation theory)

Teoria așteptării (Expectation theory) încearcă să explice legăturile dintre ratele dobânzii la obligațiuni pe termen lung și pe termen scurt. Conform teoriei așteptării, un investitor ar trebui să câștige din dobânda unei obligațiuni pe trei ani la fel de mult cât din dobânda încasată pentru trei obligațiuni deținute consecutiv, câte un an de zile. Astfel, valoarea finală a averii rezultată din investiția într-o succesiune de obligațiuni pe termen scurt este egală cu valoarea finală a averii rezultate din investiția în obligațiuni pe termen lung. Aceste teorii pot fi împărțite în:

  • teorii ale așteptării;
  • teorii ale așteptării pure;
  • teorii ale habitatului preferat.