Teoria haosului

Teoria haosului (Chaos theory) este ramura matematicii care încearcă să explice efectul unor factori care par nesemnificativi asupra mediului. Conform teoriei, stări ale sistemelor dinamice în care dezordinea și nereguli care par aleatorii sunt frecvent guvernate de legi deterministe sensibile la condițiile inițiale. Teoria haosului este folosită frecvent pe piețele financiare pentru a explica întâmplări haotice sau aleatorii. În sistemele „guvernate de haos” predictibilitatea funcționează doar pe termen scurt. Pe termen lung efectele de pe piață au un caracter aleatoriu. Fenomenele de pe piață nu pot fi prezise și eșecul predicțiilor este pus pe seama haosului. Această teorie studiază și efectul fluturelui.

teoria haosului
Msn icons created by Pixel perfect – Flaticon