Teoria haosului (Chaos theory)

Teoria haosului (Chaos theory) este ramura matematicii care încearcă să explice efectul unor factori care par nesemnificativi asupra mediului. Conform teoriei, stări ale sistemelor dinamice în care dezordinea și nereguli care par aleatorii sunt frecvent guvernate de legi deterministe sensibile la condițiile inițiale. Teoria haosului este folosită frecvent pe piețele financiare pentru a explica întâmplări haotice sau aleatorii. În sistemele „guvernate de haos” predictibilitatea funcționează doar pe termen scurt. Pe termen lung efectele de pe piață au un caracter aleatoriu. Teoria haosului studiază și efectul fluturelui.