Teoria ritmului economic (Theory of Economic Rhythm)

Teoria ritmului economic (Theory of Economic Rhythm) afirmă că există o anumită repetiție ritmică a fenomenelor economice. În timp, se înregistrează cicluri recurente, cu aceeași intensitate sau durată. Identificarea și predicția fazelor acestor cicluri ar permite adoptarea de strategii ajustate la contextul economic. Conform teoriei, analiza datelor istorice, pe componente de trend, de sezonalitate, de ciclicitate, de variații anormale etc. ar permite elaborarea unor strategii de afaceri mult mai bine ajustate.