Teoria second best

Teoria second best (Second best theory) este un concept în economie conform căruia dacă nu poate fi atinsă o situație optimă, utilizarea celei de a doua opțiuni nu este neapărat o idee bună. Conform acestei teorii, atunci când condiția optimă de echilibru nu este îndeplinită, celelalte se vor schimba și ele. Această situație se produce pentru că economia nu funcționează în condiții de caeteris paribus. Cel mai probabil, schimbarea unei variabile va produce schimbări ale celorlalte variabile. Astfel, a doua opțiune, care inițial părea o soluție, nu mai este realizabilă în noile condiții.

Teoria second best
2nd place icons created by Md Tanvirul Haque – Flaticon