Teoria second best (Second best theory)

Teoria second best (Second best theory) este un concept în economie conform căruia dacă nu poate fi atinsă o situație optimă, utilizarea celei de a doua opțiuni nu este neapărat o idee bună. Conform acestei teorii, atunci când condiția optimă de echilibru nu este îndeplinită, celelalte se vor schimba și ele. Această situație se produce pentru că economia nu funcționează în condiții de caeteris paribus. Schimbarea unei variabile va produce probabil schimbări ale celorlalte variabile.