Teoria utilității așteptate

Teoria utilității așteptate (Expected Utility Theory) studiază modul în care acționează indivizii, pe baza preferințelor legate de riscuri și a rezultatelor posibile ale acelor decizii. Această teorie a fost dezvoltată de către Daniel Bernoulli în secolul al XVIII-lea. Practic, această teorie oferă un cadru care permite înțelegerea modului în care indivizii decid, în condiții de risc. Elementele esențiale ale teoriei sunt:

  • funcția de utilitate – Indivizii acordă valori ale subiective ale utilității, pe baza preferințelor lor.
  • utilitatea așteptată  – Nivelul de utilitate la care se așteaptă un individ în urma unei decizii de consum.
  • probabilitatea ca anumite evenimente să aibă loc – Teoria ține cont de probabilitatea ca rezultatele anticipate să se îndeplinească.
  • atitudinea față de risc  – Este important dacă individul își asumă riscuri sau are aversiune față de acestea.
Teoria utilității așteptate
Dream icons created by Freepik – Flaticon