Transfer de tehnologie (Technology transfer)

Transferul de tehnologie (Technology transfer) este procesul prin care rezultatele activității de cercetare & dezvoltare sunt transmise firmelor active pe piață. Acest transfer de tehnologie este o parte intrinsecă a procesului de inovare tehnologică. El presupune implementarea inovațiilor în practică și este extrem de complex.  Implementarea unei noi tehnologii trebuie să fie însoțită de retehnologizare, cel puțin parțială, a facilităților de producție. De asemenea, sunt necesare schimbări și îmbunătățiri de proceduri.