Trezorier

Trezorierul (Treasurer) este angajatul unei organizații responsabil cu supravegherea și gestionarea afacerilor financiare ale acesteia și fluxurile de capital. Între atribuțiile obișnuite ale unui trezorier se pot afla:

  • administrarea relațiilor cu instituțiile financiar bancare;
  • gestionarea fluxurilor de numerar din cadrul organizației; Acesta este responsabil de intrările și ieșire de numerar.
  • utilizarea fondurilor disponibile în conformitate cu legile în vigoare;
  • etc.

În principiu, orice angajat al unui întreprinderi care are responsabilități în administrarea averii acesteia poate fi considerat trezorier.

(2) Trezorierul este un angajat public care administrează tezaurul unei țări. Acesta este salariat în cadrul trezoreriei naționale.

trezorier
Business and finance icons created by Darius Dan – Flaticon