Trezorier (Treasurer)

Trezorierul (Treasurer) este angajatul unei organizații responsabil cu supravegherea și gestionarea afacerilor financiare ale acesteia și fluxurile de capital. Între atribuțiile unui trezorier se pot afla:

  • administrarea relațiilor cu instituțiile financiar bancare;
  • gestionarea fluxurilor de numerar;
  • utilizarea fondurilor disponibile în conformitate cu legile în vigoare;
  • etc.

(2) Trezorierul este un angajat public care administrează tezaurul unei țări.