Ubicuitatea (Ubiquity)

Ubicuitatea (Ubiquity) este capacitatea cuiva de a fi prezent, simultan, peste tot sau în mai multe locuri. Termenul este folosit în analiza țărilor care produc acleași bun economic și îl pot exporta în mod competitiv. În cazul lor, ubicuitatea se referă la prezența simultană, pe mai multe piețe, a bunului economic.