Valută slabă (Weak currency)

Valuta slabă (Weak currency) este moneda națională care cunoaște o depreciere semnificativă a valorii. Pierderea de valoare este în raport cu ea și cu alte valute.