Vandabilitate (Marketability)

Vandabilitatea (Marketability) se referă la ușurința cu care produsele sau serviciile pot fi vândute pe piață, când acestea sunt cerute. (2) Prin vandabilitate înțelegem și ușurința relativă de vânzare a unui produs sau serviciu la prețul pieței. (3)Vandabilitatea poate să fie luată în considerare la lansarea unui produs nou pe piață. Lansarea sau nu a acestui produs pe piață depinde de șansele ca acesta să fie cerut și vândut.