Venit final (Final income)

Prin venit final (Final income) înțelegem încasările nete ale unei persoane sau gospodării. Aceste încasări sunt cele care rămân după achitarea taxelor datorate și încasarea eventualelor transferuri sociale. Venitul final reprezintă suma propriu-zisă care poate fi folosiră pentru consum sau economii. Acesta poate fi calculat cu următoarea formulă.

Vf = Vb – IC + Ts

unde,

  • Vf – venit final;
  • Vb – venit brut (din salarii, dividende, chirii, rente etc.)
  • IC – impozite și contribuții sociale;
  • Ts – transferuri sociale (e.g. alocații, subvenții la căldură etc.).