Venit operațional net (Net operating income)

Venitul operațional net (Net operating income) este o metodă utilizată în industria imobiliară pentru calculul valorii proprietăților producătoare de venituri. Pentru calcularea indicatorului venit operațional net trebuie ca din veniturile generate de o proprietate să fie scăzute cheltuielile de funcționare. Pentru caclulul acestuia putem utiliza formula:

VoN = VP – Co

unde,

  • VoN – venituri operaționale nete;
  • VP- venituri totale generate de activ;
  • Co- cheltuieli operaționale.