Venit operațional net

Venitul operațional net (Net operating income) este o metodă utilizată în industria imobiliară pentru calculul valorii proprietăților producătoare de venituri. Pentru calcularea indicatorului venit operațional net trebuie ca din veniturile generate de o proprietate să fie scăzute cheltuielile de funcționare. Calculul indicatorului se poate realiza cu ajutorul următoarei formule:

VoN = VP – Co

unde,

  • VoN – venituri operaționale nete;
  • VP- venituri totale generate de activ;
  • Co- cheltuieli operaționale.
venit operațional net
Apartment icons created by Freepik – Flaticon

De exemplu, o firmă deține mai multe apartamente pe care le închiriază cu 10.000 de lei pe lună. Micile reparații din apartamente sunt realizate de către o companie specializată care oferă aceste servicii pentru 1000 de lei pe lună.  Știind aceste date, putem calcula venitul operațional net.

VoN = 10.000 – 1.000 = 9.000 de lei