Venit personal (Personal income)

Venitul personal (Personal income) este format din sumele agregate obținute de toate persoanele și/sau gospodăriile dintr-o țară. Exemple de beneficii care formează un venit personal sunt salariile, bonusurile, încasările din activități independente, dividende, chirii etc. Venitul personal poate fi calculat cu următoarea formulă:

Vp = VN – Vnc +Vg

unde,

  • Vp = venit personal;
  • VN = venit național;
  • Vnc – venituri nedistribuite de către companii și contribuții sociale și alte impozite prelevate;
  • Vg  = veniturile gospodăriilor.