Won sud-coreean

Wonul sud-coreean (South Korean won) este moneda oficială aflată în circulație în Republica Coreeană. Codul bancar al wonului sud-coreean este KRW și subunitatea sa este jeonul. Un won sud-coreean este constituit din 100 de jeoni. Wonul sud-coreean a fost introdus după despărțirea Coreei, în 1945. Acesta a înlocuit yenul coreean, introdus de Japonia în 1910, la paritate 1:1 cu yenul japonez. Yenul coreean a fost în circulație până în 1945, când controlul Japniei asupra peninsulei a încetat. Simbolul utilizat pentru acești bani constă în litera W tăiată cu două linii orizontale și paralele. Același simbol este utilizat și de către wonul nord-coreean.

won sud-coreean
South korean won icons created by HAJICON – Flaticon