Zona defavorizată

Zona defavorizată (Enterprise zone) este regiunea care obține, de la autorități, un statut special pentru sprijinul dezvoltării și creșterii economice. Niciun stat nu se dezvoltă uniform. Vor exista mereu regiuni mai puțin dezvoltate. În plus, în statele cu tradiție industrială există zone monoindustriale. Închiderea unei unități de producție de acest gen, determină prăbușirea economică a regiunii și creșterea ratei șomajului. Reacția autorităților este de a crea un regim special în zonă, prin care să atragă investitori. Se speră că astfel se va  stimula activitatea economică și vor fi create noi locuri de muncă. Dintre stimulentele care pot fi oferite acestei zone putem menționa scutiri de impozite, subvenții etc. Facilitățile din zonele defavorizate au ca scop încurajarea investițiile unor firme noi și dezvoltarea celor existente.

zonă defavorizată
Destination icons created by Prosymbols Premium – Flaticon