Acord de evitare a dublei impuneri

Un acord de evitare a dublei impuneri (Agreement to avoid double taxation) este un tratat negociat între două sau mai multe țări pentru a evita taxarea repetată a unor venituri. Dubla taxare poate să apară atunci când există neclarități privind jurisdicția fiscală. De exemplu. un salariat rezident al țării A poate să câștige venituri în țara B. De obicei, aceste acorduri sunt sub forma unor tratate bilaterale. Prin acord se urmărește evitarea situațiilor în care venitul unei persoane fizice sau juridice este taxat de două ori. De asemenea, prin tratat se clarifică și principiile de impunere, în funcție de rezidență și locul obținerii veniturilor. Astfel, pentru cei care realizează venituri devine clar unde anume datorează taxe. Acordurile de acest gen sunt necesare pentru promovarea cooperării dintre țări, a mobilității forței de muncă și a capitalului și a creșterii economice.

acord de evitare a dublei impuneri
Contract icons created by Freepik – Flaticon