Acord bilateral

Acordul bilateral (Bilateral Agreement) este un contract între două părți în care participanții își asumă îndeplinirea obiectivelor negociate. Contractul bilateral este acordul între două părți în care fiecare parte agreează să își îndeplinească partea de negociere asumată. Un acord  bilateral este obligatoriu și executoriu legal, fiecare partea având îndatorirea să-și ducă partea la finalizare. Acest tip de acord poate fi încheiat între două firme, țări, grupări economice etc.

acord bilateral
Meeting icons created by Freepik – Flaticon

Acest tip de acord este întâlnit frecvent între diferite țări ale lumii. În principal, acesta se realizează pentru a obține condiții comerciale mai bune. De exemplu, el poate să prevadă eliminarea barierelor tarifare pentru anumite categorii de produse.