Acord bilateral (Bilateral Agreement)

Acordul bilateral (Bilateral Agreement) este un contract între două părți în care participanții își asumă îndeplinirea obiectivelor negociate. Contractul bilateral este acordul între două părți în care fiecare parte agreează să își îndeplinească partea de negociere asumată. Un acord  bilateral este obligatoriu și executoriu legal, fiecare partea având îndatorirea să-și ducă partea la finalizare. Acest tip de acord poate fi încheiat între două firme, țări, grupări economice etc.