Barieră tarifară (Tariff barrier)

Bariera tarifară (Tariff barrier) este un mijloc de descurajare a importurilor anumitor bunuri competitive, care ar amenința o industrie locală. Aceasta presupune aplicarea unor taxe suplimentare asupra anumitor bunuri de import. Costurile suplimentare vor determina majorarea prețurilor și vor face produsele de import mai puțin competitive ca ale producătorilor interni.