Brut (Gross)

Brutul (Gross) se referă la venitul total obținut de către o persoană fizică sau juridică dintr-o activitate. Venitul brut se poate referi la profit, salariu etc. Din această sumă brută, persoanele fizice și juridice datorează taxe către autoritățile fiscale.