Brut

Brutul (Gross) se referă la venitul total obținut de către o persoană fizică sau juridică dintr-o activitate. Venitul brut se poate referi la plata pentru utilizarea diferiților factori de producție. Altfel spus, aici putem încadra încasările sub formă de profit, salariu etc. Din această sumă brută, persoanele fizice și juridice datorează taxe către autoritățile fiscale. Propriu-zis, din această sumă, se poate utiliza doar diferența care rămâne după perceperea taxelor și contribuțiilor sociale. Matematic, relația dintre veniturile brute și nete poate fi scrisă în felul următor:

Vb  = Vn + T+Cs

unde,

  • Vb – veniturile brute;
  • Vn – veniturile nete;
  • T – taxe;
  • Cs – contribuții sociale.
brut
Deduction icons created by Freepik – Flaticon