Bun colectiv (Collective good)

Bunurile colective (Collective good) se referă la un alt termen folosit pentru a desemna bunurile publice. Acestea sunt bunurile care îndeplinesc criteriul de non-excludere. Cu alte cuvinte, un individ va avea acces la un bun colectiv în mod liber și gratuit. Termenul de bun colectiv este folosit în opoziție cu cel de bun individual, adică privat.