Acord economic (Economic agreement)

Acordul economic (Economic agreement) reprezintă o înțelegere între două sau mai multe părți. Un acord economic este consemnat într-un document cu putere legală, care prevede condițiile de desfășurare a relațiilor economice dintre părți. Când părțile sunt țări sau uniuni de state, acesta ia forma mai complexă a unui acord de parteneriat economic.