Acord economic

Acordul economic (Economic agreement) reprezintă o înțelegere între două sau mai multe părți. Prin aceasta se stabilesc condițiile în care urmează să se desfășoare relațiile economice dintre părțile participante. În cadrul acestuia, se stabilesc drepturile și obligațiile fiecărui participant la acord. Un acord economic este consemnat într-un document cu putere legală, care prevede condițiile de desfășurare a relațiilor economice dintre părți. Când părțile acordului sunt țări sau uniuni de state, acesta ia forma mai complexă a unui acord de parteneriat economic.

acord economic
Partnership handshake icons created by Freepik – Flaticon

Cele mai multe acorduri economice sunt de tip comercial și privesc aspecte legate de modul de realizare al exporturilor și importurilor.