Acordul General pentru Tarife și Comerț

Acordul General pentru Tarife și Comerț (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) a fost o înțelegere multilaterală prin care se urmărea reducerea taxelor vamale și altor bariere între statele membre. Bazele acordului au fost puse în 1947 pentru a relansa economia postbelică. GATT a fost integrat în Organizația Mondiale a Comerțului în 1995.

Acordul General pentru Tarife și Comerț
Business strategy icons created by Pericon – Flaticon

Dintre obiectivele cheie ale GATT, putem menționa:

  • crearea unui mediu comercial internațional predictibil și liber;
  • crearea unui cadru pentru negocierea și implementarea acordurilor comerciale;
  • eliminarea discriminării în comerț;
  • promovarea clauzei națiunii celei mai favorizate;
  • liberalizarea comerțului;
  • promovarea practicilor comerciale echitabile.