Clauza națiunii celei mai favorizate

Clauza națiunii celei mai favorizate (Most favored nation clause) este utilizată în cadrul comerțului internațional de sute de ani. Această clauză presupune ca avantajele oferite în mod preferențial unei țări să fie extinse pentru toate statele cu care se desfășoară relații de comerț internațional. Scopul clauzei este impunerea principiului nediscriminării între partenerii comerciali.

clauza națiunii celei mai favorizate
Nationality icons created by GOWI – Flaticon

Această clauză este unul dintre principiile fondatoare ale Organizației Mondiale a Comerțului. Țările care nu fac comerț sub protecția acestei clauze se pot aștepta la tarife vamale discriminatorii. Astfel, conform normelor OMC, avantajele comerciale negociate cu o țară trebuie extinse la toți partenerii.

Există unele excepții de la aplicarea acestei clauze. De exemplu, Uniunea Europeană are dreptul să discrimineze importurile din afara sa. De asemenea, se permite și utilizarea barierelor comerciale împotriva practicilor anticoncurențiale, cum ar fi dumpingul.