Avere generațională

Conceptul de avere generațională (Generational Wealth) se referă la bogăția adunată în cadrul unei familii timp de mai multe generații. Practic, la formarea averii vor contribui mai multe generații ale familiei. De exemplu, în cadrul averii, vor exista active acumulate de  către bunici sau străbunici. De multe ori, procesul se poate extinde chiar și pe o durată de sute de ani. Acest mod de dezvoltare a stocului de active presupune un proces constant de capitalizare, pe baza resurselor existente.

Avere generațională
Treasure icons created by Wichai.wi – Flaticon

Practic, în acest tip de avere intră toate activele care sunt transmise de la o generație la alta. Transmiterea averii între generații se poate realiza prin moșteniri, donații sau contracte de vânzare-cumpărare. Se consideră că acest tip de acumulare are o contribuție semnificativă la formarea decalajelor de avere din societate.